facebookRekrutacja i selekcja

Rekrutacja i selekcja kierowana jest do firm działających w różnych sektorach. Rekrutacja pracowników to proces długotrwały i złożony. Zlecając rekrutację naszej firmie, możecie Państwo skoncentrować uwagę na działalności własnej firmy, obniżyć koszty procesu rekrutacji oraz zaoszczędzić czas.

Etapy realizacji naszej usługi:

Ustalenie profilu kandydata - razem z Klientem dokonujemy analizy stanowiska pracy, wymagań kompetencyjnych, wiedzy, umiejętności, doświadczenia oraz predyspozycji osobowościowych i zawodowych kandydata.

Podpisanie umowy - przed przystąpieniem do kolejnego etapu rekrutacji zawieramy umowę z Klientem na realizację usługi

Pozyskiwanie aplikacji - korzystamy z własnej bazy danych kandydatów oraz redagujemy i publikujemy ogłoszenia w internetowych portalach branżowych, gazetach ogólnopolskich i lokalnych .

Selekcja aplikacji - przeprowadzenie procesu selekcji kandydatów z wykorzystaniem wstępnej telefonicznej rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowy kwalifikacyjne - zorganizowanie i przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z poszczególnymi kandydatami wyłonionymi podczas procesu selekcji.

Prezentacja kandydatów - Po zakończeniu procesu weryfikacji kandydatów firma Flexjob przedstawi listę najlepszych kandydatów. Na życzenie Klienta, zaaranżujemy spotkanie kwalifikacyjne ze wskazanymi przez pracodawcę kandydatami, które odpowiadają wymaganiom Klienta i są gotowe do podjęcia pracy w na korzyść przyszłego pracodawcy.Copyright © 2010-2014 Flexjob – Agencja Pośrednictwa Pracy Spółka z o.o. Polityka prywatności

realizacja: Agencja Interaktywna zets.pl